Kowalski-Wamberski,Senska-Wawrzon
 

       
Nasza Rodzina
W 2007 roku mój wnuk Mateusz, który uczęszczał do klasy czwartej  szkoły podstawowej Olimpijczyk w Poznaniu , otrzymał zadanie domowe, którego tematem było sporządzenie

„ Drzewa Genealogicznego” swojej rodziny. 

Zadanie  Mateusza było początkiem poznania  rodzinKOWALSKICH  - WAMBERSKICH, 

SENSKA  - WAWRZONPierwszych informacji o  braciach, siostrach  Dziadków dostałem od żyjącego wujostwa, rozmów telefonicznych i spotkań. Spisywałem tylko nazwiska, imiona i daty urodzenia. Tak powstała podstawowa informacja o naszych krewnych i przodkach. Było to trudne, ale pouczające     oraz     przyjemne  rozmowy telefoniczne.

Konwersacje  doprowadzały do spotkań i zapoznania się z nieznanymi krewnymi. Mateusz wykonał duże, wspaniałe  drzewo, które liczyło 120 osób.  Spotkania , rozmowy telefoniczne i wykonana przez wnuka praca  spowodowała zainteresowaniem budowy drzewa oraz dzieje rodziny.

Został zakupiony program, komputer, skaner i wtedy zaczęła się niezwykła przygoda,  lecz bardzo trudna, która owocuje do dzisiaj, ponieważ udało się poszukać brata dziadka Michała, Alojzego Senska, zmarłego w 1918 roku. W czasie poszukiwań w rejonie Zielonej Góry odnalazłem rodzinę Wamberskich i po długich rozmowach z krewnymi została odnaleziona ich babcia Anna Babak z domu Wamberska. W czasie II wojny światowej wyemigrowała wraz z mężem Piotrem do Stanów Zjednoczonych pozostawiając swojego syna  Edwarda Wamberskiego na wychowaniu u swojego brata Władysława Wamberskiego.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za przyczynienie się do powstania naszego drzewa oraz dziękujemy za zaufanie początkowo nieznajomemu krewnemu przy udzielaniu wszelkich informacji.


W dalszym ciągu prosimy o przysyłanie ciekawych zdjęć i wydarzeń rodzinnych

(szczególnie starych) drogą e-mailową do administratora strony.

Na stronie widnieją zdjęcia , proszę o rozpoznanie osób przedstawionych na fotografiach grupowych.


                                                   RODZINA  SENSKA
       50-lecie Rodziny Senska Michał i Katarzyna z domu Adamska. 1930-31
                       RODZINA  WAMBERSKICH
                50-Lecie Walentego Wamberski i Katarzyny z Przybylska 1931-1932.

                               RODZINA  KOWALSKICH
Rodzina Kowalskich Wesele Helena z domu Kowalska i Leon Siatka 11.11.1951r


74- Kowalski Zbigniew Administrator


I zjazd rodziny Kowalskich odbył się 04.06.2011 w Wiktorówku

Dziękujemy


Zbyszek z wnukiem Mateuszem i Dominikiem. :-) kom  506 804 940

                                                              


AdministracjaUtwórz nowe kontoPomoc (pdf)RegulaminNasza Genealogia • © PL-SOFT Sp. z o.o.

Data ostatniej modyfikacji: 06-01-2019 09:20 liczba odwiedzin : 12250