Nasza
Genealogia

Rodzinny portal genealogiczny

Kowalski-Wamberski,Senska-Wawrzon

Start

           

 

 Nasza Rodzina

 

 

 

W 2007 roku mój wnuk Mateusz, który uczęszczał do klasy czwartej  szkoły podstawowej Olimpijczyk w Poznaniu , otrzymał zadanie domowe, którego tematem było sporządzenie

„ Drzewa Genealogicznego” swojej rodziny. 

Zadanie  Mateusza było początkiem poznania  rodzin  

 

Kowalskich,Senska,Wawrzon i Wamberskich.

 

Pierwszych informacji o  braciach, siostrach  Dziadków dostałem od żyjącego wujostwa, rozmów telefonicznych i spotkań. Spisywałem tylko nazwiska, imiona i daty urodzenia. Tak powstała podstawowa informacja o naszych krewnych i przodkach. Było to trudne, ale pouczające     oraz     przyjemne  rozmowy telefoniczne.

Konwersacje  doprowadzały do spotkań i zapoznania się z nieznanymi krewnymi. Mateusz wykonał duże, wspaniałe  drzewo, które liczyło 120 osób.  Spotkania , rozmowy telefoniczne i wykonana przez wnuka praca  spowodowała zainteresowaniem budowy drzewa oraz dzieje rodziny.

Został zakupiony program, komputer, skaner i wtedy zaczęła się niezwykła przygoda,  lecz bardzo trudna, która owocuje do dzisiaj, ponieważ udało się poszukać brata dziadka Michała, Alojzego Senska, zmarłego w 1918 roku. W czasie poszukiwań w rejonie Zielonej Góry odnalazłem rodzinę Wamberskich i po długich rozmowach z krewnymi została odnaleziona ich babcia Anna Babak z domu Wamberska. W czasie II wojny światowej wyemigrowała wraz z mężem Piotrem do Stanów Zjednoczonych pozostawiając swojego syna  Edwarda Wamberskiego na wychowaniu u swojego brata Władysława Wamberskiego.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za przyczynienie się do powstania naszego drzewa oraz dziękujemy za zaufanie początkowo nieznajomemu krewnemu przy udzielaniu wszelkich informacji.

 

W dalszym ciągu prosimy o przysyłanie ciekawych zdjęć i wydarzeń rodzinnych

(szczególnie starych) drogą e-mailową do administratora strony.

Na stronie widnieją zdjęcia , proszę o rozpoznanie osób przedstawionych na fotografiach grupowych.

 

 RODZINA  SENSKA

 

 50 l Senska.jpg (417 KB)


       50-lecie Rodziny Senska Michał i Katarzyna z domu Adamska. 1930-31

 

 

 

RODZINA  WAMBERSKICH

 50 lecie Walenty Katarzyna Wamberski numeracja.jpg (281 KB)

 


                50-Lecie Walentego Wamberski i Katarzyny z Przybylska 1915-1922.

Dziękujemy

 

 

 

 

RODZINA  KOWALSKICH

 wesele siatka numeracja (2).JPG (704 KB)

 

 


Rodzina Kowalskich Wesele Helena z domu Kowalska i Leon Siatka 11.11.1951r

 

74- Kowalski Zbigniew Administrator

 

Dziękujemy

 

Zbyszek z wnukiem Mateuszem i Dominikiem. :-) kom  506 804 940

 Zb Kowalski.jpg (10 KB)M Szternel.jpg (93 KB)Kowalski Dominik (2).jpg (39 KB)